Shop Policy

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย
ประเภทสินค้าที่อยู่ในการรับประกันจากทางบริษัทฯ จะมีระบุ Warranty : 1 Year
อยู่ในหน้าข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์ของทางร้านอย่างชัดเจน และเป็นสินค้าจำพวกเครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนสินค้าที่มีการรับประกันหลังการขาย ทางร้านจะมีบัตรรับประกันสินค้า และติดวอยซ์รับประกันที่ตัวสินค้า พร้อมทั้งตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของทางบริษัทฯ ก่อนจัดส่งๆมอบให้กับลูกค้าทุกท่าน

บริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการขัดข้องเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องของฝ่ายผลิตของโรงงาน ภายใต้การใช้งานตามปกติในระหว่างระยะเวลารับประกัน

การรับประกันนี้ไม่ได้รวมถึงอุปกรณ์ภายนอกและอุปกรณ์บางส่วนที่เสื่อมตามอายุการใช้งานตามปกติ ดังมีรายการดังต่อไปนี้ ตัวตู้ ตัวเครื่องภายนอก ลูกบิด ปุ่มบังคับ หัวเลเซอร์ หัวเทป หัวเข็ม ลูกยาง มอเตอร์ อุปกรณ์ใช้ร่วม เช่น รีโมทคอนโทรล หูฟัง ไมโครโฟน
เสาอากาศ ดอกลำโพงทุกชนิด ฝาครอบวอลลุม หรือ ฝาครอบสไลด์ รวมถึงผลิตภัณฑ์
ส่วนควบต่างๆ ที่ทำจากไม้ พลาสติก ไฟเบอร์ เป็นต้น

1.) การรับประกันนี้มีกำหนดระยะเวลาประกัน 1 ปี นับจาก วัน เดือน ปี ที่มีการซื้อขายครั้งแรกที่ได้กระทำขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับทางบริษัทฯ ร้านค้า
2.) ผู้ซื้อจะต้องแนบบัตรรับประกัน และแจ้งรายละเอียดอาการที่ขัดข้องของผลิตภัณฑ์ มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรับบริการ
3.) การรับประกันนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องเสียหาย เนื่องจากการขนส่ง โดยผู้ซื้อหลังจากซื้อไปแล้ว หรือจากการใช้ผิดวิธี หรือไฟฟ้าลัดวงจร ฟ้าผ่า ไฟไหม้ น้ำท่วม รายละเอียดที่กำหนดไว้ในคู่มือแนะนำการใช้ หรือการใช้เกินกำลัง หรือใช้กับไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ เป็นต้น
4.) การรับประกันจะเป็นโมฆะในกรณีที่ บัตรรับประกันไม่ได้ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ วัน เดือน ปี ที่ซื้อ หรือมีการดัดแปลง ต่อเติม ขูดลบ แก้ไขหมายเลขเครื่องที่อยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ หรือบัตรรับประกันสูญหาย หรือวอยซ์รับประกันที่ตัวสินค้า ฉีกขาด ชำรุด มีการแก้ไข รวมถึงผลิตภัณฑ์ถูกซ่อมโดยช่างจากภายนอกบริษัทฯ
5.) การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมาต่อกับผลิตภัณฑ์ในสัญญานี้

*หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทฯในช่วงเวลาทำการได้ที่เบอร์ติดต่อ 02-222-6403 , 02-224-4996

นโยบายการจัดส่งสินค้า
1.) บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2.) ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท (ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ และวันอาทิตย์)
เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-17:00 บริษัทฯขอสงวนในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
3.) ทางบริษัทฯไม่มีการส่งพนักงานของบริษัทฯเพื่อส่งสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ แต่จะใช้บริการจัดส่งของบริษัทฯขนส่งในประเทศ เพื่อส่งสินค้าไปให้ลูกค้า
4.) บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าและแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งและชื่อบริษัทฯผู้ส่งให้ลูกค้าในวันถัดไป สำหรับรายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 12:00 น. (ในระบบการสั่งซื้อทางออนไลน์ของบริษัทคิดค่าบริการในการนำไปจัดส่งไว้ที่ 100 บาท หากสินค้าราคารวมไม่ถึง 1,000 บาท)
5.) บริษัทฯจะจัดส่งโดยเลือกใช้บริการของบริษัทฯขนส่งในประเทศ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าทางออนไลน์ และมีค่าบริการการจัดส่งเป็นบริการเก็บเงินปลายทาง 
6.) บริษัทฯจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งและชื่อบริษัทฯผู้จัดส่งให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าของได้ ผ่านทาง Email ของลูกค้าในทันทีหลังจัดส่งสำเร็จ (ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ในระบบเท่านั้น)
7.) ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯเป็นจำนวนเท่ากับค่าขนส่งที่ทางปลายทางเรียกเก็บ สำหรับกรณีที่ ข้อมูลที่ลูกค้าให้มีความผิดพลาด เช่นที่อยู่ไม่ถุกต้อง และบริษัทฯขนส่งจัดส่งไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

 ช่องทางจัดส่งสินค้า
1.) ทางบริษัทฯเป็นผู้เลือกการจัดส่งตามความเหมาะสมโดยเลือกใช้บริการของบริษัทฯขนส่งในประเทศ อาทิเช่น Kerry , ไปรษณีย์ไทย , บริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆ เพื่อส่งสินค้าไปให้ลูกค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของและชื่อบริษัทฯผู้จัดส่งให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าของได้ ผ่านทาง Email ของลูกค้าในทันทีหลังจัดส่งสำเร็จ (ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ในระบบเท่านั้น)

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
1.) ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า
2.) ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อพร้อมทั้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ทางบริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้านั้นได้ ทางบริษัทฯจะรีบติดต่อกลับหาลูกค้าโดยเร็วที่สุด (ทางบริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าโดยเร็ว โดยบริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น)
3.) ในกรณีที่บริษัทฯขนส่ง ที่เป็นผู้จัดส่งสินค้าล่าช้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้า ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อกับทางบริษัทฯขนส่งนั้นๆเองเพื่อติดตามสินค้า
4.) ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้าย หรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งหรือยกเลิกการจัดส่งและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา และผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
1.) หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัททันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-222-6403 , 02-224-4996 โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯจะดำเนินการส่งสินค้า

เงื่อนไขในการยกเลิกคำสั่งซื้อ
1.) ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าโดยเร็ว โดยบริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน
บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในบริการและสินค้าที่สั่งซื้อไป บริษัทฯมีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง หากมีกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งมีปัญหาและปัญหานั้นๆเกิดจากความผิดพลาดของบริษัท ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบคืนเงินและสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกับพนักงานจัดส่งของบริษัทที่ไปส่งสินค้าให้ทันที หรือติดต่อมาที่บริษัทฯโดยเร็วที่สุดโดยโทรมาที่ 02-222-6403 , 02-224-4996 เพื่อทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

*บริษัทรับผิดชอบคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงินให้กับลูกค้า ในเฉพาะกรณีที่มีลูกค้าแจ้งมาภายใน 5 วันทำการของบริษัทฯเท่านั้น โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก
**หากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 5 วันโดยไม่มีการแจ้งกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 เงื่อนไขการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน
1.) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิมเท่านั้น
2.) หลังลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯถึงความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะเตรียมจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่ และจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของและชื่อบริษัทฯผู้จัดส่งให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าของได้โดยเร็วที่สุด
3.) กรณีมีการโอนเงินค่าสินค้า บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น
4.) ทางบริษัทฯไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินใดๆทั้งสิ้น หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาใดๆอันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ

กรณีลูกค้าพบว่าตัวสินค้ามีปัญหา
1.) กรุณาติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุดโดยโทรมาที่ 02-222-6403 , 02-224-4996 ภายใน 5 วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก
2.) ขอความกรุณาลูกค้าถ่ายรูปสินค้านั้นไว้และส่งให้กับบริษัทฯ เพื่อบริษัทจะได้ตรวจสอบได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร
3.) หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินเรื่องการเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด

กรณีลูกค้าพบว่าสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ
1.) บริษัทฯขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
2.) ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุดโดยโทรมาที่ 02-222-6403 , 02-224-4996 ภายใน 5 วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก
3.) หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินเรื่องการเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด

กรณีสินค้าจัดส่งล่าช้า
1.) ขอความกรุณาลูกค้าตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าจากหมายเลขลงทะเบียนการส่ง หรือติดต่อกับทางบริษัทขนส่งนั้นโดยตรง เพื่อติดตามการจัดส่งสินค้า
(ทางบริษัทฯจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการจัดส่งและชื่อบริษัทผู้จัดส่งให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าของได้ ผ่านทาง Email ของลูกค้าในทันทีหลังจัดส่งสำเร็จ)