IFrame

การรับประกันสินค้า (Warranty)

สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นดอกลำโพง) ที่ซื้อจากทางร้าน และตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

ระยะเวลาในการรับประกันสินค้า
Warranty 1  ปี - สำหรับตัวแผงวงจร ที่มาจากการใช้งานปกติเท่านั้น

เงื่อนไขในการรับบริการหลังการขาย
1.) สินค้าที่ซื้อจากทางร้าน และตัวแทนจะมีวอยประกันสินค้าอยู่ที่สินค้า
2.) อายุของวอยรับประกันสินค้ามีอายุ 1 ปี (มีระบุวันรับประกันบนวอย)
3.) หากหมด Warranty สามารถส่งมาให้ทางศูนย์รับบริการหลังการขายได้

การนำสินค้าเข้ามารับบริการ
1.) สามารถนำเข้ามารับบริการได้ด้วยตัวท่านเอง ตามที่อยู่ของศูนย์บริการ

2.) ส่งสินค้าของท่านผ่านบริการขนส่ง กรุณาเขียนระบุอาการ พร้อมชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ


*หลังตรวจเช็คสินค้า ทางเราจะแจ้งค่าบริการให้กับลูกค้าก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
**ทางไม่รับซ่อมหรือตรวจเช็ค สินค้าใดๆทั้งสิ้น ที่ไม่ใช่สิ้นค้าจากทางร้านและตัวแทนหน่าย

 

>> แผนที่ และที่อยู่ของศูนย์บริการหลังการขาย << 

footer banner